Majątek osobisty (odrębny)

Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków dysponuje majątkiem odrębnym (osobistym). Kwestie majątku odrębnego reguluje art. 33 kro, który  – w przeciwieństwie do art. 31 regulującego zakres przedmiotów należących do majątku wspólnego w sposób przykładowy – użyte przez ustawodawcę określenie „w szczególności” – wskazuje zamknięty katalog przedmiotów […]

Czytaj dalej»