(niezgodny) DZIAŁ SPADKU – część 2

Problemy z działem spadku zaczynają się w momencie, kiedy nie ma zgody pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami co do sposobu działu spadku. Co wtedy? W takiej sytuacji Sąd podejmuje decyzję komu jaki majątek spadkowy przyznać i postanowienie Sądu w tym zakresie zastępuje wolę współspadkobierców. SPOSOBY DZIAŁU SPADKU Zgodnie z przepisami […]

Czytaj dalej»