ODMOWA ZEZNAŃ w postępowaniu cywilnym i karnym

Każdy z nas może zostać wezwany do Sądu w charakterze świadka. Głównym i podstawowym obowiązkiem świadka jest stawić się w Sądzie i złożyć zeznania. Wezwanie do Sądu i obowiązek złożenia zeznań zawsze dotyczy pewnych informacji, które osoba wezwana posiada jako tzw. świadek naoczny albo jako świadek ze słyszenia, co […]

Czytaj dalej»