Czy można jednocześnie wystąpić z wnioskiem o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia w sprawie karnej?

W związku z aktualnie prowadzoną sprawą karną zabrałam się za przygotowywanie wniosku o zasądzenie od oskarżonego na rzecz mojego Klienta będącego pokrzywdzonym obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 46 kodeksu karnego. Przepis brzmi następująco: Art. 46 § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub […]

Czytaj dalej»