Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej

Uregulowania dotyczące spółek osobowych tj. jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej oraz spółek kapitałowych tj. z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej zawarte są w kodeksie spółek handlowych. Spółka cywilna to jedyna spółka, której powstanie, zasady funkcjonowania, organizacja oraz kwestie majątkowe zostały uregulowane w kodeksie cywilnym – art. 860 i nast. kodeksu cywilnego. […]

Czytaj dalej»