PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU w postępowaniu cywilnym

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM W SPRAWIE CYWILNEJ? Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 87 § 1 kpc pełnomocnikiem może być: adwokat lub radca prawny, sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, osoba sprawująca […]

Czytaj dalej»