Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym

Postępowanie karne – czyli postępowanie dotyczące ścigania sprawców przestępstw – dzieli się na dwie fazy: postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe. Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone jako dochodzenie (zazwyczaj dotyczy drobniejszych przestępstw) bądź jako śledztwo. Stronami postępowania przygotowawczego są podejrzany i pokrzywdzony. Status strony […]

Czytaj dalej»