POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

Postępowanie karne w sprawach z oskarżenia prywatnego rządzi się pewnymi zasadami odmiennymi od postępowania zwyczajnego. Kwestie postępowania prywatnoskargowego regulują art. 485 – 499 kodeksu postępowania karnego (rozdział 52). Podstawową zasadą wyrażoną w art. 485 kpk jest stosowanie w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego przepisów o postępowaniu uproszczonym […]

Czytaj dalej»