Jak napisać pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Pismem inicjującym postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej jest pozew, konsekwencją czego jest rozpoznawanie przez Sąd sprawy w trybie procesowym. SĄD Właściwym rzeczowo sądem do ustanowienia rozdzielności majątkowej bez względu na wartość przedmiotu sporu jest sąd rejonowy – sąd rodzinny (art.16 kpc w zw. z art.17 pkt. […]

Czytaj dalej»