Z ORZECZNICTWA SN….

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r. – III CZP 86/14 Od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim budynków i innych urządzeń, pobiera się opłatę stałą określoną w art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca […]

Czytaj dalej»