ZASADY WYMIERZANIA KAR ZA WYCINKĘ DRZEW BEZ ZEZWOLENIA NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ

W dniu 1 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznając połączone skargi konstytucyjne G. B., I. Ł i G. Ł., A.C., K.P. i W.P, E. P dotyczące wysokości kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia pod kątem zgodności z konstytucją art. 88 ust. 1 […]

Czytaj dalej»