Postępowanie w sprawach nieletnich

Ustawa z dnia 26 października 1982 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity – Dz.U.2010 nr 33 poz. 178) została uchwalona: ”W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji […]

Czytaj dalej»