SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA – część 2

Dzisiaj kilka uwag dotyczących sporządzenia pozwu o ustalenie ojcostwa. SĄD – czyli gdzie wytoczyć sprawę Właściwość rzeczowa i miejscowa Właściwy rzeczowo Sąd to sąd rejonowy – sąd rodzinny. Właściwość miejscowa powództwo może być wytoczone przed Sąd według właściwości ogólnej – czyli sąd miejsca zamieszkania […]

Czytaj dalej»

SĄDOWE USTAELNIE OJCOSTWA – część 1

Bardzo często zdarzają się sytuacje, że kobieta nie pozostająca w związku małżeńskim rodzi dziecko, a ojciec dziecka ulatnia się. Nie można z nim nawiązać kontaktu, a tym bardziej doprosić się, aby zarejestrował dziecko w terminie 2 tygodni od urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego jednocześnie uznając swoje ojcostwo. Jest […]

Czytaj dalej»