SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ JAKO FORMA REALIZACJI PRAWA DO OBRONY OBWINIONEGO

Poniżej zamieszczam bardzo ciekawe orzeczenie dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwo składanie fałszywych zeznań zmierzających do uniknięcia odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia. W przedmiotowym wyroku uznano, iż przejawem prawa do obrony jest możliwość złożenia fałszywych zeznań. Namiar na ten wyrok otrzymałam od Czytelnika o loginie LOSOT, za który bardzo dziękuję 🙂 […]

Czytaj dalej»