UPRAWNIENIA POKRZYWDZONEGO W PROCESIE KARNYM

Kolejny ciekawy wyrok Trybunału Konstytucyjnego – art. 339 § 5 kpk w zakresie w jakim uniemożliwia pokrzywdzonemu wzięcie udziału w posiedzeniu Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania przed rozprawą jest niezgodny z konstytucją. WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2014 r. – Sygn. akt SK 22/13 […]

Czytaj dalej»