SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA – część 2

Dzisiaj kilka uwag dotyczących sporządzenia pozwu o ustalenie ojcostwa. SĄD – czyli gdzie wytoczyć sprawę Właściwość rzeczowa i miejscowa Właściwy rzeczowo Sąd to sąd rejonowy – sąd rodzinny. Właściwość miejscowa powództwo może być wytoczone przed Sąd według właściwości ogólnej – czyli sąd miejsca zamieszkania […]

Czytaj dalej»