Dozór elektroniczny – cd.

SĄD Sądem właściwym do orzekania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Okręgowy – Sąd Penitencjarny, w okręgu którego skazany przebywa ( lub odbywa już karę pozbawienia wolności). Jeżeli skazany przebywa na wolności posiedzenie w przedmiocie udzielenia zezwolenia odbywa się […]

Czytaj dalej»