Dziedziczenie ustawowe – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

SĄD: Właściwość miejscowa – 628 kpc Sądem właściwym do wniesienia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić – sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku […]

Czytaj dalej»