Wspólność ustawowa małżeńska

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje majątkowa wspólność małżeńska. W skład tej wspólności będą wchodzić wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa czy to wspólnie czy przez jednego z nich. Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem osobistym (odrębnym) w skład […]

Czytaj dalej»