Wykonalność orzeczeń w postępowaniu karnym wykonawczym

Zgodnie z art. 9 § 1 kodeksu karnego wykonawczego postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie gdy orzeczenie staje się wykonalne, zaś art. 9 § 3 kodeksu karnego wykonawczego w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 16 września 2011 roku (Dz.U. 2011, nr 240, poz. 1431) od dnia […]

Czytaj dalej»