Wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy karnej

Przepisy procedury karnej przewidują możliwości wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy karnej w ściśle określonych wypadkach. Można żądać wyłączenia poszczególnych sędziów, natomiast nie można żądać wyłączenia całego sądu. WYŁĄCZENIE Z MOCY PRAWA Sytuacja określona w art. 40 kpk dotyczy sędziego uznawanego za niezdolnego do orzekania tzw. iudex […]

Czytaj dalej»