ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Domniemanie ojcostwa męża matki Zgodnie z polskim prawem rodzinnym jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania związku małżeńskiego albo w terminie 300 dni od jego ustania to domniemywa się, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Skutkiem tego domniemania jest to, iż bez względu na to kto […]

Czytaj dalej»