FIRMA

Bardzo często przez określenie firma rozumiemy działalność gospodarczą prowadzoną przez daną osobę. Albo mówimy, że jedziemy do firmy rozumianej jako budynek czy też miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na gruncie prawa cywilnego firmę rozumiemy inaczej. DEFINICJA Słowo firma pochodzi od łacińskiego firmare co oznacza umacniać, […]

Czytaj dalej»