Zasiedzenie

Jedną z form nabycia własności nieruchomości – zarówno gruntowej, jak i budynkowej lub lokalowej – przewidzianą przez kodeks cywilny jest zasiedzenie. Nabyć można tylko nieruchomość cudzą. Aby móc domagać się od sądu stwierdzenia nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch […]

Czytaj dalej»