Zniesienie wspólności majątkowej

SĄDOWE ZNIESIENIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ Kiedy można żądać zniesienia wspólności majątkowej? Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać zniesienia wspólności majątkowej z ważnych powodów. Przepisy tegoż kodeksu nie precyzują co należy rozumieć przez ważne powody, dlatego należy […]

Czytaj dalej»