ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ JAKO TAŃSZY SPOSÓB PODZIAŁU MAJĄTKU

Jednym ze sposobów na dokonanie bardzo taniego podziału majątku – tylko 40 zł – jest zawarcie ugody sądowej w trybie zawezwania do próby ugodowej w trybie art. 184 kpc i art. 185 kpc. Czyli zamiast składać wniosek o podział majątku dorobkowego czy dział spadku i zniesienie współwłasności, gdzie […]

Czytaj dalej»

(niezgodny) DZIAŁ SPADKU – część 2

Problemy z działem spadku zaczynają się w momencie, kiedy nie ma zgody pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami co do sposobu działu spadku. Co wtedy? W takiej sytuacji Sąd podejmuje decyzję komu jaki majątek spadkowy przyznać i postanowienie Sądu w tym zakresie zastępuje wolę współspadkobierców. SPOSOBY DZIAŁU SPADKU Zgodnie z przepisami […]

Czytaj dalej»