ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH – część 1

Ostatnio w mojej praktyce spotykam się u mniej zamożnych klientów z niewiedzą na temat możliwości ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Niektóre sprawy cywilne są kosztowne np. opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości wynosi 2 000 zł bądź od wniosku o podział majątku dorobkowego stron 1 000 […]

Czytaj dalej»