Zasady zatrzymania prawa jazdy

Nakładanie w ramach dwóch różnych postępowań (karnego i administracyjnego) za ten sam czyn (tj. za przekroczenie prędkości dopuszczalnej o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym) dwóch różnych sankcji (czasowego zatrzymania prawa jazdy oraz grzywny) nie narusza zasady, że nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie. Niezgodne […]

Czytaj dalej»

Przyszła kryska na matyska czyli opiniowanie przez RODK-i w sprawach rodzinnych i rozwodowych niegzodne z konstytucją

W dniu 28 października 2015r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznając wniosek Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z konstytucją ) § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 1063) w zakresie, w jakim stanowi, […]

Czytaj dalej»

Czy można uchylić się od oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron złożonego w sytuacji silnego zdenerowowania?

Wielokrotnie w mojej pracy adwokata spotykam się ze sprawami pracowniczymi, w których pracownik pod wpływem stresu i zdenerwowania wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a potem swej decyzji żałował i chciał się dowiedzieć czy jest możliwe uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem stresu czy […]

Czytaj dalej»

NĘKANIE W ŚWIETLE KODEKSU KARNEGO

Artykuł 190a kodeksu karnego dodany ustawą z dnia 25.02.2011 r. ( Dz. U. Nr 72 poz. 381 ) który wszedł  w życie 6.06.2011 r. do polskiego prawa karnego dodał przestępstwo nękania. Nowo dodany przepis kryminalizuje  zachowanie polegające na  uporczywym nękanie innej osoby lub osoby jej […]

Czytaj dalej»

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA-część 3 Zatajenie choroby psychicznej uzasadnia żądanie unieważnienia małżeństwa

Kolejne ciekawe orzeczenie w kontekście żądania unieważnienia małżeństwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 18 czerwca 2015r. uznał, iż zatajenie przez żonę choroby psychicznej uzasadnia żądanie unieważnienia małżeństwa – sygn. akt  I ACa 708/13. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: […]

Czytaj dalej»

KARANIE WŁAŚCICIELA POJAZDU ZA NIEWSKAZANIE KIERUJĄCEGO POJAZDEM ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ

Sygn. akt K 3/13 WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Biernat – przewodniczącyZbigniew CieślakMaria Gintowt-JankowiczMirosław GranatWojciech Hermeliński – I sprawozdawcaLeon KieresMarek KotlinowskiTeresa LiszczMałgorzata Pyziak-SzafnickaStanisław RymarAndrzej Rzepliński – II sprawozdawcaPiotr TulejaSławomira Wronkowska-JaśkiewiczAndrzej WróbelMarek Zubik, […]

Czytaj dalej»

PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM – część II

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 lipca 2003 r. IV CKN 327/01 Przesłanką unieważnienia małżeństwa, zgodnie z art. 12 KRO, jest choroba psychiczna małżonka, istniejąca w dacie zawarcia związku, a sformułowanie „osoba dotknięta chorobą psychiczną” oznacza osobę, u której choroba ta występowała […]

Czytaj dalej»

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA – część I

Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – poza instytucją rozwodu i separacji – przewiduje instytucję unieważnienia małżeństwa. Co to jest unieważnienie małżeństwa? Unieważnienie małżeństwa to nic innego jak stwierdzenie, iż małżeństwo nigdy nie zostało ważnie zawarte. Konsekwencją takiego uznania jest przyjęcie, że małżeństwo od początku nie miało […]

Czytaj dalej»

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r. – sygn. akt III CZP 13/15 ​Prawo odrębnej własności lokalu nabyte na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy […]

Czytaj dalej»