Ustalenie istnienia stosunku pracy

Bardzo popularną wśród pracodawców formą zatrudniania pracowników jest umowa zlecenie lub umowa o dzieło zamiast klasycznej umowy o pracę. Jeżeli umowa zlecenie czy umowa o dzieło odpowiada w pełni przepisom kodeksu cywilnego, posiada wszystkie jej cechy nie ma problemu i umowy te są jak najbardziej prawidłowe. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli taka umowa ma służyć obejściu przepisów prawa pracy.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, osoba zatrudniona na ich podstawie nie ma statusu pracownika, a tym samym nie przysługują jej wszystkie uprawnienia przewidziane przez prawo pracy w postaci urlopów, zabezpieczenia społecznego i emerytalnego np. w wypadku zawarcia umowy o dzieło osoba wykonująca dzieło w ogóle nie ma opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli pracodawca zawarł z Tobą umowę o dzieło albo umowę zlecenie, a wykonywana przez Ciebie praca posiada następujące cechy:

1) ściśle określony czas i miejsce wykonywania pracy – zatrudniający wskazuje, gdzie wykonujesz pracę i określa jej godziny np. od 8 do 16;

2) wykonujesz pracę pod kierownictwem zatrudniającego – w toku pracy podlegasz jego wskazówkom, poleceniem, życzeniom – i na jego ryzyko;

3) zatrudniający określa rodzaj pracy przez Ciebie wykonywany i wykonujesz ją osobiście;

4) zatrudnienie odbywa się za wynagrodzeniem

to takie zatrudnienie jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej umowy.

Podstawa prawna:

Art. 22 §1 Kodeksu Pracy

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Art. 22§1(1) Kodeksu Pracy

Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Przepisy kodeksu pracy zabraniają zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w art.22§1 KP.

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Jeżeli pracodawca zawarł z Tobą umowę zlecenia czy też umowę o dzieło, a są spełnione wszystkie warunki z art. 22§1 KP masz możliwość żądania ustalenia istnienia stosunku pracy. Oczywiście nie stanie się to automatycznie. W takim wypadku musisz wystąpić do Sądu Pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy w trybie art. 189 KPC czyli tzw. powództwa o ustalenie. Razem z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy możesz żądać wypłaty zaległego wynagrodzenia.

Właściwym Sądem Pracy jest sąd określony według właściwości ogólnej pozwanego albo sąd w którego okręgu znajduje się zakład główny pracodawcy albo sąd miejsca, gdzie praca jest, była lub miała być wykonywana (art.33 KPC, art. 461§1 KPC). Pracownik ma możliwość wyboru sądu, jest to pomocne zwłaszcza kiedy zakład pracy znajduje się w znacznej odległości od miejsca wykonywania pracy, a praca wykonywana była blisko miejsca zamieszkania pracownika.

Strona ma obowiązek określić wartość przedmiotu sporu – w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku (art. 23(1) KPC). Kwota podana w pozwie musi być kwotą brutto.

W żądaniu pozwu należy wskazać, za jaki okres domagasz się ustalenia istnienia stosunku pracy czyli dokładne wskazanie okresu np. od 1 czerwca 2010 roku do 1 października 2011 roku).

W uzasadnieniu pozwu opisujesz swoją pracę – najważniejsze jest wskazanie, gdzie praca była wykonywana, w jakich godzinach, kierownictwo i podporządkowanie się pracodawcy, wynagrodzenie, rodzaj pracy.

Sprawy w Sądzie Pracy dla pracownika zwolnione są z kosztów sądowych – art. 96§1 pkt. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36).

Za jaki okres wstecz można domagać się ustalenia istnienia stosunku pracy?

Nie ma w tym zakresie ograniczeń. Nie ma przedawnienia. Jak już wspomniałam powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy jest powództwem o ustalenie w trybie art. 189 KPC i w kwestii przedawnienia wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2006roku w sprawie o sygnaturze V CSK 183/06:

„Powództwo o ustalenie stanowi ważny instrument w ochronie żywotnych interesów osób dotkniętych szkodami na osobie, zapobiegając przedawnieniu roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za wyrządzenie tych szkód. Możliwość wystąpienia z takim powództwem nie jest roszczeniem i nie może wobec tego ulegać przedawnieniu.” (LEX nr 327971).

W dziale do pobrania wzór pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy.

23 komentarze to “Ustalenie istnienia stosunku pracy”

Read below or add a comment...

 1. Artur says:

  Bardzo ciekawa informacja a ja mam pytanie. Zostałem zatrudniony na umowę zlecenie z wszelkimi cechami umowy na etat ale od czasu mojego zatrudnienia minęło już ok 8 lat czy w związku z tym mogę się odwołać do sądu pracy i jakie wymierne korzyści może mieć takie odwołanie np czy mogę żądać ekwiwalentu za urlop lub innych korzyści finansowych. Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam

 2. Anna says:

  Witam
  wytoczenie powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy będzie miało wpływ przede wszystkim na kwestie ubezpieczenia społecznego.W wypadku ustalenia istnienia stosunku pracy zleceniodawca ( pracodawca ) będzie miał obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w wysokościach, jakie obowiązywały pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.Powództwo o ustalenie nie ulega przedawnieniu. Będzie Pan też miał udokumentowany staż pracy. Co do wymiernych korzyści finansowych to wszelkie roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia kiedy stały się wymagalne np.ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ( art. 291 kodeksu pracy ). Jeśli upłynęło już 8 lat, to wszelkie roszczenia o charakterze majątkowym są przedawnione.
  W razie potrzeby zapraszam do kancelarii.Pozdrawiam.

 3. Ilona says:

  Witam,
  Mam krótkie orientacyjne pytanie. Pierwszą umowę o dzieło podpisalam w sierpniu i spełniała ona wszystkie cechy wyzej wymienione. Następne umowy miały być „niby” w trakcie wykonawania pracy podpisywane. Nie zostały jednak do tej pory żadne podpisane. Mniejsza część wynagrodzenia została wypłacona, jednak pozostała część do tej pory nie została wypłacona. W momencie upomnienia się o zaległe umowy, dostaję do podpisania umowy z wpisanym wynagrodzeniem pomniejszonym o tą wypłatę co nie została wypłacona. Czy mam szanse i jakąkolwiek możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie stosunku pracy?

  Pozdrawiam

  • Anna says:

   Witam
   oczywiście, że ma Pani możliwość wytoczenie powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy i dodatkowo na uzyskanie niezapłaconego wynagrodzenia. Jeśli dobrze rozumiem pracodawca daje Pani do podpisu umowy o dzieło a nie umowy o pracę??Fakt, iż pracodawca nie dał na piśmie Pani żadnej umowy nie jest przeszkodą w wystąpieniu z takim powództwem. Niemniej jednak to na Pani spoczywa ciężar udowodnienia, że świadczona przez Panią praca odbywała się w ramach stosunku pracy a nie umowy o dzieło. Przydatne w tej sprawie są dowody z dokumentów, choć i świadkowie – najlepiej jakiś współpracownik – są dobrym źródłem dowodowym. Pragnę podkreślić, iż trudno udzielać porady na podstawie tak skąpych informacji, ale jeśli Pani praca mimo nazwania jej umową o dzieło miała cechy stosunku pracy to powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy jest jak najbardziej zasadne. Proszę pamiętać, że sąd pracy jest przyjazny pracownikowi i nie ma czego się bać:)W razie wątpliwości proszę się umówić na poradę u adwokata.W razie pytań proszę pisać.
   Pozdrawiam
   Adwokat Anna Węgrzyn

 4. agnieszka says:

  Witam,
  mamy z mężem poważny problem, otóż w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego pracodawca męża przysłał mu świadectwo pracy, z którego dowiedzieliśmy się, że podpisał z nim porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę (co jest oczywistą nieprawdą – nie załączył tego porozumienia). Nadmieniam, że była to czwarta z rzędu umowa na czas określony. Czy w związku z tym mąż ma wystąpić o ustalenie istnienia stosunku pracy? Z góry serdecznie dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie
  Agnieszka

 5. Anna Węgrzyn says:

  Witam
  istotą rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest porozumienie stron polegające na zgodnym podpisaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron.To co zrobił pracodawca z pewnością tego warunku nie spełnia.Proszę napisać czy pomiędzy poszczególnymi umowami o pracę była jakaś przerwa czy były one podpisywane jedna za drugą bez żadnego odstępu czasu?Bo to jest istotne.Stosunek pracy istniał, kwestia jest tylko czy na czas określony czy na czas nieokreślony.Jak długo mąż jest na zwolnieniu?Bo to też jest ważne.Czy Państwo zareagowaliście w jakiś sposób na to świadectwo pracy?
  Pozdrawiam.

  • agnieszka says:

   Witam Pani Mecenas,
   otóż pomiędzy kolejnymi umowami nie było przerw. Były podpisywane na kolejne okresy czasu od 1 maja 2011 r. do 13 września 2013 r. Nie było nawet dnia przerwy pomiędzy następnymi umowami. Mąż jest na zwolnieniu od 11 lutego 2011 r. po 10 dniach pobytu w szpitalu – operacja guza mózgu z powikłaniami pooperacyjnymi w płucach. Dlatego też jest w dalszym ciągu na zwolnieniu. Po otrzymaniu świadectwa pracy mąż wysłał pismo, w którym domagał się cofnięcia świadectwa, gdyż nie podpisywał żadnego porozumienia, więc jeśli istnieje to jest sfałszowane. Wcześniej wnosił o kontrolę PIP (potwierdziła brak wypłat dla pracowników). W kwietniu wezwał też ZUS aby wypłacił mu zasiłek chorobowy, którego nie wypłaca pracodawca. Teraz mamy informację, że pracodawca na początku tego miesiąca przekazał dopiero do zus dokumenty męża związane z przebiegiem choroby. Więc może część zasiłków będzie wypłacona. Nie wiemy jednak, co zrobić, jeżli pracodawca nie wycofa świadectwa pracy? Jeżeli mogłaby nam Pani wskazać drogę, to bylibyśmy bardzo wdzięczni.
   Jeszcze raz serdecznie dziękuję za odpowiedź
   Z wyrazami szacunku
   Agnieszka

 6. Anna Węgrzyn says:

  Witam
  jeżeli Pani mąż miał zawarte 4 umowy o pracę ( rozumiem że na czas określony ) i pomiędzy nimi nie było ani dnia przerwy to zgodnie z art. 25 (1) kodeksu pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas NIEOKREŚLONY jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę na czas określony na następujące po sobie okresy o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca.Jeśli jest tak jak Pani pisze to mąż jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony.Rozumiem, że wystąpiliście Państwo o sprostowanie świadectw pracy?A czy mąż jest na zwolnieniu od 11 lutego 2011r. czy 2013?
  Pozdrawiam

  • agnieszka says:

   Witam,
   oczywiście mąż jest na zwolnieniu od 11 lutego 2013 r. Przepraszam za pomyłkę.
   Agnieszka

 7. Agata says:

  Witam, wystąpiłam do sądu o ustalenie stosunku pracy za okres 06.2009-12.2010. Czy mogę jeszcze liczyć na jakieś korzyści finansowe?
  Drugie pytanie. Dostałam z sądu pismo o uzupełnienie braków formalnych, m.in. wartości przedmiotu sporu. Wiem, że to roczna pensja brutto, ale mam problem z jej ustaleniem. Pracowałam jako dziennikarz i miałam na umowie o pracę wynagrodzenie składające się z podstawy i „wierszówki”. Po rozwiązaniu ze mną umowy przez 1,5 roku pracowałam nadal na umowę o dzieło i otrzymywałam tylko wierszówkę za napisane teksty (choć zasady mojej pracy pozostały takie same jak na umowie o pracę, stąd mój wniosek do sądu). Pytanie teraz, jak obliczyć roczną pensję? Czy ma być to wynagrodzenie z ostatniego roku pracy – zmienne w każdym miesiącu, wierszówka? Wynagrodzenie, jakie otrzymywałam jeszcze na umowie o pracę (również zmienne) czy sama stała podstawa, której na umowie o dzieło już nie otrzymywałam. Nigdzie nie znalazłam opisanego takiego przypadku.

 8. Anna Węgrzyn says:

  Dzień dobry
  odpowiadając na Pani pierwsze pytanie co do dodatkowych korzyści finansowych to jeśli miała Pani płacone wynagrodzenie w takiej wysokości jakie Pani realnie wypracowała i jeśli nie było niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę to pewnie żadnych dodatkowych korzyści finansowych Pani nie uzyska. Inną i niezależną kwestią od powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy jest powództwo o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, dni wolne od pracy czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Pozytywem sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy jest z pewnością fakt, iż będzie miała Pani odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ( bo na umowie o dzieło co do zasady się ich nie odprowadza ) i będzie się Pani liczył ten okres do stażu pracy.
  Co do ustalenia wartości przedmiotu sporu to – zgodnie z brzmieniem 23(1) kpc – moim zdaniem należy wpisać minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące w czasie, w którym domaga się Pani ustalenia istnienia stosunku pracy.Jeśli Pani pozew obejmuje przełomy lat w których zmieniała się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę proszę to uwzględnić.
  Pozdrawiam i życzę powodzenia w Sądzie:)
  Adwokat Anna Węgrzyn

 9. Marian says:

  co do przedawnienia się roszczeń finansowych ekwiwalentów za urlop jest to legalizacja okradania obywateli. Co do nieopłacania składek ZUS winno być z urzędu prowadzone postępowanie karne ponieważ brak środków do życia w razie choroby,oraz brak dostępu do leczenia naraża życie i zdrowie obywateli

 10. Tomasz says:

  Witam
  Jestem zatrudniony na podstawie 2 umów cywilnoprawnych. Na jednej zarabiam 50 zł brutto i od tego firma odprowadza składki a od drugiej już nie. Jestem pracownikiem ochrony stawke mam 8 zł netto za każdą godzinę pracy. Jak pracuje 200 h to firma wynagrodzenie rozdziela na te 2 umowy. Co ciekawe identyfikator i umundurowanie oraz dokumenty i broń palną mam z firmy X a umowe jedną z Firmą Y a drugą z agencją pracy tymczasowej. Wiem że wszystkie te firmy są w jednej grupie kapitałowej.
  Otrzymuje grafik pracy, ale szef ochrony który go robi twierdzi że nie może pieczątki przystawić, jest także książka służby w której jest imiennie wymieniona obsada zmiany, w której to szef ochrony codziennie dokonuje wpisu z datą i godziną nadzoru. Mogę tylko ksero zrobić bo orginał musi być w pracy. Bezpośrednio podlegam dowódcy zmiany, który wydaje polecenia do realizacji. Pracuje na 2 zmiany po 12 godzin, dzień lub noc w zależności od grafiku, średnio w miesiącu 240 godzin.

  Czy jest szansa udowodnić przed sądem ustalenia istnienia stosunku pracy i jakie są koszty w przypadku przegrania sprawy dla przeciwnikas proceswego. Wiem że to zależy od wartości przedmiotu sporu, to może lepiej nejpierw wnieść o ustalenie a w przypadku ustelenia dopiero o zapłatę ?

  Pozdrawiam Tomasz

  • Anna Węgrzyn says:

   Witam
   myślę, że w opisanym przez Pana stanie faktycznym sprawa o ustalenie istnienia stosunku pracy jest jak najbardziej zasadna. W sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy koszty zastępstwa procesowego to 60 zł ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ). Co do żądania wynagrodzenia to koszty przeciwnika procesowego zależą od wartości przedmiotu sporu jest to 75% stawki obliczonej na podstawie paragrafu 6 od wartości wynagrodzenia będącego przedmiotem sprawy cytowanego wyżej rozporządzenia.
   Co do rozdzielenia spraw – żądanie ustalenie istnienia stosunku pracy się nie przedawnia, zaś roszczenie o zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz inne roszczenia wynikające ze stosunku pracy przedawniają się po upływie lat 3 od dnia, kiedy stały się wymagalne.

   Pozdrawiam
   Adw.Anna Węgrzyn

 11. marzena says:

  Witam serdecznie Pani mecenas,
  Proszę o krótką poradę. Nieprzerwanie od 07.2010 r. pracowałam na umowach zlecenia (6 umów zlecenia, zawieranych kolejno z wszelkimi cechami stosunku pracy), a następnie zawarłam 2 umowy na czas określony, do końca listopada 2014 r. Chciałabym wystąpić o ustalenie stosunku pracy, czy może mi Pani powiedzieć z jaką datą powinnam to zrobić? Czy skoro pracowałam także na nocne zmiany, nie miałam urlopu wypoczynkowego, mogę ubiegać się o wypłatę tych świadczeń? co jest podstawą prawną, jak mam wystąpić o te świadczenia i jak wpływają one na wartość przedmiotu sporu? Ślicznie dziękuję za pomoc!

  • Anna Węgrzyn says:

   Witam serdecznie
   uważam, że powinna Pani wystąpić o ustalenie istnienia stosunku pracy od lipca 2010 roku tj. od momentu zawarcia pierwszej umowy zlecenia, która spełniała cechy stosunku pracy. Co do żądania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, wynagrodzenia za pracę w porze nocnej i w dni wolne od pracy może Pani wystąpić tylko 3 lata wstecz, bowiem roszczenia te przedawniają się z upływem 3 lat.Wszystkie Pani roszczenia mają uzasadnienie w przepisach Kodeksu Pracy – art.151 (7 ) i następne oraz art. 171.

   Pozdrawiam
   Adw. Anna Węgrzyn

 12. cezary says:

  Dzień Dobry Pani Mecenas,

  złożyłem pozew z żądaniem ustalenia istnienia stosunku pracy i zasądzenie od pozwanego kwoty pieniężnej za czas pozostwania bez pracy w wysokości 3 msc. wynagrodzenia brutto. Na taką wartość wyceniłem wartość przedmiotu sporu.
  Zostałem wezwany do usunięcia braków formalnych poprzez podanie wartości sporu w sposób prawidłowy, tj. jako sumy roszczeń dochodzonych w punkcie 1 (ustalenie) i 4 (wynagrodzenie).
  Czy wobec tego mam wyliczyć wartość przedmiotu sporu jako sumę 1-rocznego wynagrodzenia + 3 msc. za czas pozostawania bez pracy?
  Czy też mam przyjąć inne wartości, a jeżeli tak, to jakie?
  Z poważaniem Cezary.

 13. Andrzej A. says:

  W mojej firmie cały dział (10 osób) był zatrudniony na działalności, chociaż faktycznie – według tego co jest napisane w artykule – świadczyliśmy pracę i dostawaliśmy nawet urlopy płatne.
  Szefowi coś się odwidziało i zlikwidował cały dział z dnia na dzień. Chcemy iść z tym do Sądu Pracy. Czy lepiej iść do Sądu wspólnie czy każdy z osobna i powoływać świadków w postaci reszty kolegów. Wydaje się, że lepiej byłoby iśc razem, bo wtedy każdy z nas mógłby cały czas uczestniczyć w procesie, a tak po przesłuchaniu jako świadek byłby koniec i mogłoby się okazać, że coś ktoś na którejś tam sprawie powiedziałby nieco inaczej.
  Proszę o radę i z góry dziękuję.

  • Anna Węgrzyn says:

   Dzień dobry
   uważam, że każdy z osobna powinien wytoczyć sprawę o ustalenie istnienia stosunku pracy, zaś wszyscy mogą być świadkami w sprawach pozostałych osób. Sprawa o ustalenie istnienia stosunku pracy jest bezpłatna w Sądzie Pracy więc nie ma obaw o koszty procesu.
   Powodzenia
   Adw.Anna Węgrzyn

 14. Michalina says:

  Witam serdecznie Panią Mecenas,

  mam problem natury moralnej, ponieważ chciałabym wystąpić z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy przeciwko Kancelarii Adwokackiej. Moja praca była wykonywana odpłatnie, pod kierownictwem Adwokata, główne dowody to print screen mojej skrzynki mailowej, dwóch świadków niezwiązanych z Kancelarią. Jedyne co sprawia mi kłopot, to list referencyjny, który został wystawiony przez Adwokata – oświadczył, iż od kwietnia 2013 roku do listopada 2014 roku odbywałam praktyki, wskazując mój zakres obowiązków.
  Co w takim wypadku by mi Pani doradziła.

  Z poszanowaniem,
  Michalina

  • Anna Węgrzyn says:

   Witam
   to co jest napisane w liście referencyjnym nie ma większego znaczenia.Tak jak w sytuacji kiedy strony zawierają umowę zlecenie, a faktycznie jest to stosunek pracy. Co do decyzji o wystąpieniu na drogę postępowania sądowego to musi ją podjąć Pani sama. Jeszcze tylko na marginesie wskażę, że jeśli Pani odbywa aplikację lub ma Pani taki zamiar to pozywanie adwokata z miejscowości w której Pani chciałaby odbywać aplikację może pozbawić Panią możliwości znalezienia patrona. Natomiast jeśli Pani nie ma takich planów to proszę się zastanowić i podjąć decyzję zgodną z Pani sumieniem.

   Pozdrawiam serdecznie 🙂
   Adw.Anna Węgrzyn

 15. Katarzyna says:

  Witam Pani Mecenas
  Wyrok Sądu nie jest prawomocny ale Sąd ustalił iż łączył mnie z firmą Stosunek Pracy a nie zlecenie.
  Pracowałam w kadrach gdzie moje wynagrodzenie wynikało ze stawki godzinowej 15,00 zł brutto.
  Co dawało różne kwoty za różne miesiące .
  Wyrok będzie prawomocny za parę dni ale…pomimo ujawnienia wartości sporu na pozwie Sąd jedynie uznał Stosunek Pracy .
  Co mogę zrobić wobec tego ponieważ wynagrodzenie koleżanek na umowę o pracę jako specjalisty ds.Kadr i Płac to ok.2500,00 tyś netto .
  Czy mam wystąpić o wyrównanie ,jak obliczyć wyrównanie ,ekwiwalent za urlop z wyrównaniem oraz godziny nadliczbowe 50 procentowe a to wszystko z odsetkami?
  Czy jak się wyrok uprawomocni to wartość sporu też?
  Szukałam na internecie ,czytam ale trochę to skomplikowane i sama nie wiem od czego zacząć
  Pani Mecenas bardzo proszę o podpowiedź.
  Z poważaniem
  Katarzyna

  • Anna Węgrzyn says:

   Dzień dobry
   a czy w pozwie wnosiła Pani o zapłatę wynagrodzenia za pracę? W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy strona ma obowiązek podać wartość przedmiotu sporu bez względu na to czy domaga się zapłaty zaległego wynagrodzenia czy też nie.Natomiast co do zapłaty wynagrodzenia zasadnicze znaczenie ma czy otrzymała Pani takie wynagrodzenie na jakie się Pani umawiała z pracodawcą. Co do pozostałych roszczeń ich wartość poda Pani orientacyjnie bowiem będzie musiał je wyliczyć biegły. Zasadnicze pytanie czy potrafi Pani udowodnić pracę w godzinach nadliczbowych i ilość godzin. Proszę też pamiętać, że roszczenia pracownicze przedawniają się po 3 latach.
   Pozdrawiam
   Adw. Anna Węgrzyn