Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w każdej sprawie indywidualnie w zależności od:

– rodzaju sprawy, – stopnia jej skomplikowania, – ilości rozpraw, – czasu trwania,

z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348).

Porada prawna od 50 zł wzwyż. E-porada od 10zł wzwyż.