ETYKA ADWOKACKA

Wykonywanie zawodu adwokata obwarowane jest szeregiem zasad etycznych zwanych Kodeksem Etyki Adwokackiej. Dzisiaj na blogu zamieszczam fragmenty kodeksu związane szczególnie z zasadami wykonywania zawodu adwokata i relacji na linii adwokat – klient. WYKONYWANIE ZAWODU ADWOKATA §1 pkt. 3. Obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych […]

Czytaj dalej»

Zawody prawnicze – ADWOKAT

ADWOKAT (łac. advocatus  od advocare – wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomocy prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o Adwokaturze) Adwokat […]

Czytaj dalej»