Znęcanie – o tym się nie mówi….

Problem przemocy domowej i znęcania może dotyczyć każdej grupy społecznej. Mitem jest, że zdarza się tylko w patologicznych rodzinach, gdzie alkohol i awantury są na porządku dziennym. Problem ten dotyka zarówno biednych, jak i bogatych, niewykształconych jak i z tytułami naukowymi. Ofiarą może być kobieta, mężczyzna, dziecko lub osoba starsza.

Przez znęcanie należy rozumieć umyślne zarówno działanie jak i zaniechanie, jednorazowe, okresowe lub stale się powtarzające polegające na zadawaniu bólu fizycznego lub cierpienia psychicznego w postaci:

  1. znęcania fizycznego – bicie, zadawanie pojedynczych uderzeń, szarpanie za ubranie, popychanie, kopanie, duszenie, przypalanie papierosem, rzucanie przedmiotami, głodzeniu, wyrywaniu włosów,
  2. znęcanie psychicznego– wyzywanie, krytykowanie, upokarzanie, wyszydzanie, lżenie, obrażanie, poniżanie, utrudnianie korzystania z różnych pomieszczeń w domu ( kuchni, pokoju ) lub urządzeń ( telewizora ), awanturowanie się,  wyrzucanie z domu, grożenie, sprowadzanie do domu nieakceptowanych osób ( np. przestępcy, prostytutki );
  3. znęcanie seksualnego – zmuszanie do nieakceptowanego współżycia lub innych nieaprobowanych zachowań seksualnych.

Jeśli ktoś uderzył Cię raz, uderzy i drugi. To tylko kwestia czasu. Kolejne uderzenie może być za tydzień, miesiąc lub pół roku. Ale będzie. Nie pozwól, aby ktoś cię bił! To nie Twoja wina, że jesteś bity! Masz prawo do bycia szanowanym!

Wniesienie sprawy o znęcanie przeciwko żonie, mężowi lub innej osobie najbliższej jest trudną decyzją. Wymaga ogromnej siły i zdecydowania.

Jeśli wciąż nie jesteś zdecydowany na wniesienie sprawy do sądu o znęcanie, możesz podejmować działania mające na celu zebranie ewentualnych dowodów na chwilę, kiedy będziesz gotowy.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

  1. za każdym razem, gdy w Twoim domu dzieje się coś niepokojącego, ma miejsce awantura, doszło do pobicia, zadania ciosu lub wyrzucenia z domu – DZWOŃ NA POLICJĘ; policjanci przyjadą na interwencję, sporządzą notatkę urzędową którą będą przechowywać w archiwum i o którą w toku sprawy, którą założysz będziesz mógł wystąpić!
  2. żądaj założenia NIEBIESKIEJ KARTY dla ofiar przemocy domowej, będziesz pod opieką dzielnicowego;
  3. gdy dojdzie do pobicia, zadania ciosu i masz obrażenia – idź do lekarza sądowego i poproś o obdukcję, jeśli nie stać Cię na opłacenie obdukcji, poproś o zaświadczenie opisujące Twoje obrażenia i dopilnuj, aby lekarz wpisał, że są one wynikiem pobicia;
  4. miej odwagę mówić o tym, co się dzieje w Twoim domu, opowiedz o tym bliskim i sąsiadom, potem powołasz ich na świadków;
  5. jeśli znęcania dopuszcza się osoba najbliższa pod wpływem alkoholu i uważasz, że alkohol jest jej głównym problemem, idź do Prokuratury Twojego miejsca zamieszkania, powiadom Prokuratora, że mąż/żona mają problemy z alkoholem, Prokurator wystąpi do sądu rodzinnego ze sprawą o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego.

————————————————

Art.. 207 kodeksu karnego stanowi:

§1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy lub nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

§2 Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§3 Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub §2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.